Cenovnik usluga smeštaja korisnika Gerontološkog centra u Vršcu od 01.02.2024.god.

(Utvrđeno na osnovu Rešenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije br. 401-01-00583/2023-09 od 16.01.2024.godine.) i Odluke Upravnog odbora Gerontološkog centra u Vršcu od 30.01.2024.god.
Cene usluga smeštaja korisnika u Geronološkom centru , prema kategoriji korisnika i kategoriji smeštaja utvrđuje se na mesečnom nivou.
Powered by WebExpress