GERONTOLOŠKI CENTAR U VRŠCU

Informacije o Gerontološkom centru u Vršcu


 DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA DOMSKI SMEŠTAJ ODRASLIH I OSTARELIH LICA                           
 KOJA SE PODNOSI NADLEŽNOM CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

1. Lekarsko uverenje (Služba medicine rada)
- nalaz neuropsihijatra
- rtg pluća
- nalaz stolice ( koprokultura )
- bris grla i nosa
- nalaz interniste

2. Izvod iz matične knjige rodjenih
3. Uverenje o imovnom stanju
4. Poslednji ček od penzije
5. Zahtev za isplatu u rs ( pupunjava PIO )
6. Zahtev za prenos penzije na račun ustanove
7. Potvrda nadležnog fonda PIO o visini penzije
8. Izjava podnosioca zahteva
9. Potvrda banke da korisnik penzije nema dugovanja prema banci
10. Saglasnost banke kod koje ima tekući račun ( penzije ), o promeni načina isplate ( potvrdu izdaje banka )
11. Izjava srodnika o doplati razlike između primanja i troškova smeštaja ( koja treba da bude overena kod Javnog beležnika)
12. . FOTOKOPIJA :
- očitane lične karte
- očitane zdravstvene kartice
- otvorenog tekućeg računa u banci
- celokupne dokumentacije

 * Usled trenutne epidemiološke situacije, potrebno je dostaviti i PCR test ,ne stariji od 72 sata.Pružamo usluge:

 Smeštaja,
 Nege i ishrane 
 Dnevnog boravka
 Usluge socijalnog rada
 Zdravstvene zaštite 
 Kulturno-zabavne i terap. aktivnosti 

 Ukupan kapacitet Gerontološkog centra trenutno je 108 mesta i to sledećeg sadržaja:

   5 jednokrevetno/dvokrevetnih apartmana (od 28 m² )
   Apartmani se se sastoje od : 
 - dvokrevetne sobe
   predsoblja - kuhinjskog dela - toaleta 
 - terase 

   24 dvokrevetno/trokrevetnih apartmana (od 40 m²) 
   Apartmani se se sastoje od: 
 - dve jednokrevetno/dvokrevetno/trokrevetne sobe
 - predsoblja - kuhinjskog dela - toaleta - terase

   Apartmani su opremljeni opremom i nameštajem prilagodjenim kategoriji korisnika. Opremljeni smo specijalnim ortopedskim krevetima sa el. hidraulicnim podešavanjima u nekoliko       pozicija, a sve u cilju udobnosti i lakšeg funkcionisanja zavisnih korisnika, kojih je sve više i koji iziskuju posebnu pažnju.
    Kuhinja je opremljena novim  najmodernijim kuhinjskim elementima, frižiderom i 
    osnovnom opremom.
    Svi apartmani su opremljeni "panik tasterima" koji omogućavaju brzo pozivanje dežurnog medicinskog osoblja i samim tim pravovremenu intervenciju.
    Izuzetan odnos sa Zdravstvenim centrom i službom HITNE POMOĆI ( nalaze se na  200m od ustanove ) omogućava pravovremenu intervenciju i uliva sigirnost.
      Hol smeštajnog dela je klimatizovan, a sve u cilju prijatnijeg boravka u toplim letnjim danima. Tu naši korisnici provode veći deo vremena, razmenjujući bogata iskustva.
     Opreljeni smo i modernim sistemom za solarnu energiju, koji omogućava veliku uštedu električne energije. 
      Kotlarnica je opremljena sa dva kotla velikog kapaciteta, a sve u cilju bezbrižnog boravka u zimskom periodu.


    Zbog ovakvih kapaciteta i njegovog sadržaja za „Gerontološki centar u Vršcu” sa pravom kažu: 

    "HOTEL ZA STARE"


       Uz odgovarajuću dokumentaciju vrlo brzo ćete postati stanovnik Gerontološkog centra u Vršcu i koristiti naše visoko profesionalne usluge. Posetite nas i uverite se u visok kvalitet ponude koju pružamo.

     Dobro nam došli !!!

Powered by WebExpress